Suslėgto Oro Filtrai

Suslėgto Oro Filtrai

Suslėgtame ore yra įvairių teršalų: rūdžių, kietųjų dalelių, alyvos. Todėl yra būtina naudoti ir laiku keisti filtrus.  Parenkant suslėgto oro filtrus, rekomenduojame vadovautis oro kokybės reikalavimais, kuriuos nustato galiojantys ISO standartai.

UAB “WALTER KOMPRESSORTECHNIK” siūlo įvairiems filtravimo lygiams pritaikytas suslėgto oro filtrų serijas:
•    P serija: 5 mikronų kietosioms dalelėms ir skysčių lašeliams;
•    S serija: 1 mikrono kietosioms dalelėms ir skysčių lašeliams, alyvos likutis iki 0,5 mg/m3;
•    C serija: 0.01 mikrono kietosioms dalelėms ir skysčių lašeliams, alyvos likutis iki 0,01 mg/m3;
•    A serija: aktyvuotos anglies alyvos garams ir aerozoliams pašalinti.


Visuose filtruose kondensato išleidikliai automatiškai pašalina kondensatą ir alyvą. Taip pat filtrai turi taršos indikatorių, kuris praneša apie filtro įdėklo užterštumą ir keitimo laiką.